תקנון האתרהתנאים המפורטים בעמוד זה מהווים הסכם מחייב בין הלקוח באתר לבין beshlita.com. השימוש באתר מהווה את הסכמת הלקוח לנשיאה במלוא הסיכון הכרוך ו/או הנובע מהשימוש בו.

באתר מופיעים קישורים לאתרים אחרים,
beshlita.com אינה נושאת בכל אחריות למידע המופיע בהם.

התנאים בעמוד זה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד.הזמנה באתר

עליך לוודא כי פרטיך, כפי שהם מופיעים באתר, עדיין מעודכנים. במידה והם אינם מעודכנים, אתה מתבקש לעדכנם כדי שהזמנתך תצא לפועל. לאחר ביצוע ההזמנה ישלח אליך בדוא"ל אישור על קליטת פרטי הזמנתך.


אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה.

beshlita.com אינה מתחייבת שהשירות באתר יינתן ללא הפסקה ו/או יינתן ללא טעויות. ט.ל.ח.

ההזמנה תסופק בתנאי שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת.

אם המוצרים שהזמנת אזלו מהמלאי למרות שהם מופיעים באתר, או שחברת האשראי לא אישרה את חיובך,
beshlita.com אינה ולא תהיה מחויבת לאספקת המוצרים בהזמנה. במקרה זה תשלח אליך הודעה מתאימה בדוא"ל וכרטיס האשראי לא יחויב.

beshlita.com שומרת לעצמה את הזכות להימנע מלתת שירות, בכל מקרה בו היא סבורה כי אופן השימוש באתר מפר הוראות הסכם זה.

במידה ולא קיבלת אישור על קליטת ההזמנה בתוך שעתיים מביצועה, יש להניח כי ההזמנה לא הגיעה אל
beshlita.com. במקרה זה אנא פנה באמצעות דף "צור קשר".

אם הפרטים שמסרת בעת ביצוע ההזמנה יתגלו כשגויים,
beshlita.com אינה מחויבת להגעת המוצרים אל הלקוח. במקרה שהמוצרים יחזרו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, לא תחויב בתשלום.

אם חויבת בטעות, אתה מתבקש להודיע על כך בהקדם האפשרי ו
beshlita.com תטפל בזיכוי מתאים.זמן אספקה:

מועד אספקת מוצרי הקבצים האלקטרוניים הוא בתוך שעה ממועד אישור משלוח ההזמנה ע"י
beshlita.com. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי זמן מקומי לפי שעון ישראל.

מועד אספקת מוצרים שאינם אלקטרוניים הנשלחים בדואר, הוא בתוך 14 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ע"י beshlita.com.

beshlita.com לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה (כתקלות במחשב, השבתות בשירותי האינטרנט וכו').מחירים:

המחירים המוצגים כוללים מע"מ. המחירים באתר הם סופיים.
beshlita.com שומרת את הזכות לשנות מחיר שמופיע באתר ללא הודעה מראש וללא הסבר. מחירי המוצרים משתנים מפעם לפעם (בדרך כלל לטובה!).

ביטול הזמנה:

בהתאם להתחייבות לשביעות רצון הלקוחות ממוצרי החברה, רשאי כל לקוח לבטל את הזמנתו ולקבל החזר כספי מלא בתוך 14 ימים ממועד הרכישה.
על מנת לקבל את ההחזר על הלקוח להודיע לחברה על רצונו בביטול העיסקה בתוך 14 ימים מביצועה, ולהשיב לחברה (על חשבונו) את המוצרים כשהם באריזתן המקורית (אין צורך בכך כאשר המוצרים הינם קבצים דיגיטליים).תשלום:

beshlita.com תגבה את התמורה בגין המוצרים שבהזמנה באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד, במועד החיוב החודשי הקרוב.


ביטולים והחזרות כתוצאה מפגמים:

כל הפריטים המסופקים ע"י beshlita.com נשלחים כשהם מצויים במצב תקין המאפשר שימוש. במקרה שרכשת מוצר פגום, זכותך להחליפו או לקבל את כספך בחזרה. beshlita.com לא תשא באחריות כלפיך בגין תקלות או שיבושים במשלוח. לא נישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה ,או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים.

כל שאלה ניתן להפנות לצוות שלנו באמצעות דף "צור קשר".