הצהרת פרטיות - עודכן לאחרונה ינואר 2009


אתר Beshlita.com פועל מתוך מחויבות להגן על פרטיותך. ניתן לבקר ברוב הדפים באתר שלנו מבלי לספק לנו מידע אישי, אך לעתים דרוש לנו מידע כדי לספק את השירותים שאתה מבקש, והצהרת פרטיות זו מסבירה את האיסוף והשימוש בנתונים במקרים אלה. הצהרת פרטיות זו חלה על
Beshlita.com.

בדף זה
שימוש במידע האישי שלך
שליטה על המידע האישי שלך
אבטחת המידע האישי שלך
שינויים בהצהרה זו
מידע ליצירת קשר

איסוף המידע האישי שלך
בעת הצורך, אנו נבקש ממך מידע המאפשר זיהוי אישי שלך (מידע אישי) או מאפשר לנו ליצור איתך קשר. באופן כללי, מידע זה נדרש כאשר בעת רכישה ו/או רישום של מוצרי
Beshlita.com . מידע אישי הנאסף על-ידי Beshlita.com מוגבל לעתים קרובות לכתובת דואר אלקטרוני, שפה, מדינה או מיקום, אך עשוי לכלול מידע נוסף כאשר הדבר דרוש כדי לספק את השירות המבוקש.

לדוגמה: אם תבחר שירות או עסקה המצריכים תשלום, כגון ביצוע רכישה, נבקש מידע אישי הדרוש לחיוב החשבון ו/או למשלוח, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

כלי סטנדרטי אוסף גם מידע אוטומטי אודות הדפים בהם מבקרים הלקוחות שלנו באתר שלנו.
נתוני הביקורים באתר ניתנים לזיהוי רק באמצעות מספר זיהוי ייחודי, והם לעולם אינם מקושרים למידע אישי אלא אם המשתמש מסכים לכך כמתואר להלן. לפי זה אנו מודעים למדורים הכי מבוקשים ועל פי זה נוכל לפתח את האתר.


שימוש במידע האישי שלך
אנו משתמשים במידע האישי שלך למטרות הבאות:
o לוודא שהאתר שלנו רלבנטי לצרכיך.
o לספק שירותים, כגון מוצרים שאתה רוכש.
o לאפשר לך לקבל גישה לאזורים באתר שלנו שהכניסה אליהם מוגבלת, אם הדבר מתאים.

אנו עשויים למזג נתונים של ביקורים באתר עם מידע כללי אנונימי (למטרות מחקר לדוגמא), וייתכן שנשתמש במידע זה באופן מצטבר כדי לספק תוכן רלבנטי יותר.


Beshlita.com עשויה לחשוף את המידע האישי שלך אם הדבר נדרש ממנה לפי חוק או מתוך אמונה בתום לב שפעולה זו דרושה לשם: (א) ציות לדרישות החוק או היענות להליך משפטי כנגד Beshlita.com או האתר; (ב) שמירה והגנה על הזכויות או הקניין של Beshlita.com ושל משפחת אתרי האינטרנט שלה, או (ג) פעולה בנסיבות דחופות כדי להגן על הביטחון האישי של עובדי Beshlita.com, של המשתמשים במוצרים או בשירותים של Beshlita.com או של הציבור הרחב.

שליטה על המידע האישי שלך
כאשר אתה נרשם או נותן לנו מידע אישי בדרך אחרת,
Beshlita.com לא ישתף מידע זה עם גורמים חיצוניים ללא אישורך, למעט המספר המוגבל של מקרים יוצאים מן הכלל שפורטו לעיל. מידע זה ישמש רק למטרות שצוינו לעיל.

Beshlita.com עשוי לשלוח דואר אלקטרוני תקופתי כדי לדווח לך על נושאי שירותים טכניים או מבצעים הקשורים למוצר או שירות שביקשת, או כדי לאשר שביקשת מוצר או שירות. לא תוכל לבחור לבטל את ההרשמה לדואר זה, מכיוון שהוא נחשב לחלק חיוני של השירות שבחרת.

אבטחת המידע האישי שלך

Beshlita.com פועל מתוך מחויבות להגן על אבטחת המידע האישי שלך. אנו משתמשים במגוון טכנולוגיות ונהלים של אבטחה כדי לעזור להגן על המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא הרשאה. לדוגמה, אנו מאחסנים את המידע האישי שאתה מספק בשרתי מחשבים שהגישה אליהם מוגבלת הנמצאים במתקנים מבוקרים.

שינויים בהצהרה זו

Beshlita.com תעדכן מדי פעם את הצהרת הפרטיות הזו. כאשר נעשה זאת, נשנה גם את תאריך "עודכן לאחרונה" בראש הצהרת הפרטיות. במקרה של שינויים מהותיים בהצהרה זו, Beshlita.coml תודיע לך על כך באמצעות הודעה בולטת באתר האינטרנט.

מידע ליצירת קשר

Beshlita.com מקבלת בברכה הערות בנוגע להצהרת פרטיות זו. נא פנה אלינו באמצעות הדוא"ל אל: noamlavie10 At gmail.com או טופס צור קשר.